Ce urmărim prin proiect?

Misiunea noastră este să îmbunătățim politicile din domeniul resurselor umane din sectorul național CDI. Prin perfecționarea metodelor de monitorizare și evaluare ale performanțelor profesionale, dorim să creștem nivelul de atractivitate al carierelor din cercetare și dezvoltare

Bune practici

Vom identifica bune practici la nivelul UE cu privire la intensitatea muncii, gradul de satisfacție și elementele care pot stimula profesiile cu nivel înalt de calificare

Calitate

Vom afla care sunt acei factori profesionali care influențează calitatea și intensitatea performanțelor în ocupațiile CDI

Motivare

Vom analiza factorii care influențează motivația angajaților din sectorul CDI

Metodologii Inovative

Vom proiecta o metodologie inovativă de monitorizare și evaluare ale performanțelor profesionale ale personalului CDI

Consultarea comunității științifice

La fel de important, vom consulta comunitatea științifică privind elaborarea proiectului de strategie și politici cu privire la gestionarea resursei umane din domeniul CDI

Dezbateri

Rezultatele obținute și documentele elaborate în cadrul proiectului vor fi publicate în cadrul a 8 dezbateri naționale pe tema performanței în cercetare

Despre

Proiectul intitulat “Metode avansate de monitorizare şi creştere a performanţelor în cariera de cercetare” va fi organizat sub forma unui proces continuu, pe durata de 14 luni. Ulterior implementarii proiectului, va fi propusă înființarea unor organisme cu responsabilități în gestionarea eficientă și sustenabilă a resursei umane din CDI precum și în oferirea de consultanță în elaborarea politicilor și strategiilor specifice resurselor umane cu înalta calificare din CDI. Mai jos puteți regăsi partenerii de prestigiu reuniți sub consorțiul actualului proiect.

Parteneri

Orice proiect de succes trebuie să reunească parteneri de renume. Iată consorțiul care derulează acest proiect

Abonează-te la newsletter

Noutățile proiectului

Aici puteți accesa ultimele noutăți cu privire la activitățile proiectului

Contact

Universitatea Politehnica din București

Adresă

Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6, Bucureşti