Echipa partenerului P4 – Institutul Național Victor Babeș, implicat în derularea proiectului „Metode avansate de monitorizare şi creștere a performanțelor profesionale în cariera de cercetare” a desfășurat următoarele activități prevăzute în planul de realizare a proiectului pentru această etapă :

Pentru atingerea obiectivului OS16: Organizarea si desfasurarea a 4 dezbateri nationale privind rezultatele obtinute si a documentelor elaborate, aferent acestei etape, P4 a organizat o dezbatere națională în cadrul celui de-al 11 Simpozion de Patologie, în cadrul căreia au fost invitați și cercetători din mediul academic și din mediul privat. Atașăm ca anexă Agenda evenimentului.

La dezbatere a participat și Directorul General al Consiliul Național al Directorilor Generali de Institute Naționale de Cercetare Dezvoltare CNDG-INCD, CSI Dr Mihaela Doni. Participarea domniei sale a favorizat aducerea în dezbatere a diverselor puncte de vedere a Institutelor de Cercetare, în funcție de profil, la care s-a adăugat experiența P4 în domeniul cercetării biomedicale.

Discuțiile s-au centrat pe probleme legate de finanțarea sectorului CDI și cum afectează ea motivația și satisfacția cercetătorilor, pe problema migrației forței de muncă și a utilizării infrastructurii existente. S-a discutat problema resursei umane tinere din INCD-uri și oportunitatea unei finanțării de bază a cercetării din INCD-uri, într-un procent de 20-25% pe modelul finantarii cercetarii la nivel academic, din universități. S-a adus în discuție Programul Național Nucleu și ce probleme atrage mecanismul deficitar de finanțare al acestuia.

De asemenea, s-a adus în discuție oportunitatea creării unei Instituții Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) la nivelul consorțiului condus de Consiliul Național al Directorilor Generali de Institute Naționale de Cercetare Dezvoltare, propusă de P4 și primită cu deschidere de participanții la dezbatere.

În concluzie, această dezbatere națională a diseminat propunerea Proiectului de Strategie privind gestionarea eficientă și sustenabilă a resursei umane din domeniul CDI la nivelul cercetătorilor din domeniul biomedical din diverse medii (CD, academic, privat).

Agenda eveniment 22 noiembrie IVB

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *