Informatii proiect

Dezbaterea la Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie Condensată Timișoara

Dezbaterea a avut loc la Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie Condensată Timișoara, Strada Dr. A. Paunescu Podeanu, nr.144. Au fost prezenti 45 de participanti din partea UPB, INCEMC, Universitatea de Vest Timisoara, Read more…

Evenimente

Dezbatere națională în cadrul proiectului “Metode avansate de monitorizare și creştere a performanțelor profesionale în cariera de cercetare” organizată de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT București – partener (P1) în proiect

Localitate: Cluj-Napoca; Regiunea: Nord-Vest Data: 15 noiembrie 2018 Locație: Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții de Mașini, Aula Centenar   Dezbaterea a evidențiat necesitatea unei strategii naționale în domeniul resurselor umane, aliniate la practicile internaționale. Read more…

Informatii proiect

Proiectarea unei metodologii inovative de monitorizare și evaluare a performanțelor profesionale ale personalului CDI

Această activitate a presupus în primă fază analizarea cadrului normativ existent la nivel național referitor la principiile evaluării, care prevăd condiții minimale, specifice fiecărui domeniu de cercetare și propun, complementar sistemului curent de monitorizare și Read more…

Descoperiri

Concluziile Studiului comparativ și de bune practici în statele membre UE privind determinarea intensității muncii, a gradului de satisfacție și a rolului stimulativ al factoilor mediului de lucru specifici ocupațiilor cu nivel înalt de calificare

Au fost identificate metodologiile specifice existente: metodologia elaborată de UNECE (Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite) pentru măsurarea calității ocupării forței de muncă; metodologia EUROFOUND utilizată în cadrul Sondajelor europene privind condițiile de Read more…

Informatii proiect

Institutul Naţional de Ceretare Dezvoltare pentru Textile si Pielarie, Bucuresti a organizat Dezbatere Națională în cadrul proiectului, în cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi

Introducere În cadrul proiectului sectorial “Metode avansate de monitorizare şi creştere a performanţelor profesionale în cariera de cercetare” a fost organizată de către Institutul Naţional de Ceretare Dezvoltare pentru Textile si Pielarie, Bucuresti o Dezbatere Read more…