Manifestarea științifică de diseminare a rezultatelor proiectului și a documentelor elaborate pe perioada desfăşurării primelor două faze ale Proiectului 8PS „Metode avansate de monitorizare și creştere a performanţelor profesionale în cariera de cercetare”, a fost organizată de Partenerul P5 – ICI București la sediul ICI, în data de 14.03.2018, după următoarea agendă:

AGENDA

Manifestare științifică în cadrul Proiectului 8PS / 9.11.2017

din Planul Sectorial al Ministerului Cercetării și Inovării

“METODE AVANSATE DE MONITORIZARE ŞI CREŞTERE A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE ÎN CARIERA DE CERCETARE”

Data:                14 Martie 2018

Organizator:    Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

Locul:                ICI București, et. 2, sala 219

9:00-9:30 Primirea participanţilor
9:30-9:35 Deschiderea sesiunii

Prof.dr.ing. mat. Adriana Alexandru, Director General ICI București

9:35-9:50 Prof.dr.ing. Tudor Prisecaru – Director Proiect, Universitatea POLITEHNICA din București

Prezentare proiect

9:50-10:05 Prof.dr.ing. Gabriel Dima, Universitatea POLITEHNICA din București

Modalităţi de măsurare a calităţii forţei de muncă şi a condiţiilor de muncă în Europa

10:05-10:20 Dr.ec. Alexandru Balog, CSI, ICI București

Factori profesionali și motivaționali în cariera de cercetare

10:20-10:35 Prof.dr. Cristiana Tănase, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Ştiinţelor Biomedicale “Victor Babeş”

“Evaluarea și monitorizarea performanţelor profesionale în domeniul biomedical – experienţa în Uniunea Europeană”

10:35-11:00 Pauză de cafea
11:00-11:15 Prof.dr.ing. Alexandru Marin, Universitatea POLITEHNICA din București

Studiu pilot privind factorii care influențează satisfacția și performanța în cariera de cercetare”

11:15-12:00 Discuţii
12:00-13:00 Încheierea sesiunii

La această manifestare științifică au participat 27 de persoane reprezentând conducători de institute de cercetare-devoltare și membrii ai echipei consorțului proiectului. Manifestarea științifică s-a desfășurat astfel:

  • După un cuvânt de introducere al doamnei Director General a ICI București, doamna Dana Gheorghe, director la UPB București, a făcut o prezentare generală a proiectului „Metode avansate de monitorizare şi creştere a performanţelor profesionale în cariera de cercetare”. Au fost evidenţiate activităţile componente definite ca workpackage-uri, activităţi realizate de reprezentanți ai tuturor partenerilor, cu responsabilități de coordonare la UPB și la un institut din consorțiu. Proiectul este constituit din 5 faze, cu o primă fază finalizată în decembrie 2017. Acum proiectul se află înaintea finalizării fazei a doua. Proiectul se va finaliza în luna decembrie 2018. Pe parcursul realizării etapelor și a livrabilelor asociate acestora, se dezbate în cadrul consorțiului ideea de a ne orient­a în final spre un rezultat care să poată fi utilizat de MCI, în sensul de a fi aplicat efectiv în sistemul de cercetare din România pentru creșterea importanței și performanței resurselor umane din CDI. A fost prezentat contextul european cu măsuri privind Resursele Umane din CDI, metodologii de măsurare a calităţii forţei de muncă şi a condiţiilor de muncă, precum metodologiilor UNECE şi EUROFOUND, precum și scopul şi rezultatele proiectului.
  • Domnul Prof. Gabriel Dima, UPB București, a făcut prezentarea cu titlul „Modalităţi de măsurare a calităţii forţei de muncă şi a condiţiilor de muncă în Europa”. Au fost identificate două metodologii de măsurare a calităţii forţei de muncă şi a condiţiilor de muncă la nivel European: (a) Metodologia elaborată de UNECE (Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite) pentru măsurarea calității ocupării forței de muncă descrisă în Handbook on Measuring Quality of Employment – A Statistical Framework şi (b) Metodologia EUROFOUND utilizată în cadrul Sondajelor europene privind condițiile de muncă (European Working Conditions Survey – EWCS) care prezintă o imagine amplă a condiţiilor de muncă din Europa, defalcată pe țări, ocupații, sectoare și grupe de vârstă. Activităţile derulate în cadrul fazei anterioare au fost continuate în faza a II-a prin analiza în detaliu a rezultatelor obţinute în cadrul sondajelor efectuate pe baza metodologiilor UNECE şi EUROFOUND pentru indicatorii identificaţi ca fiind relevanţi pentru determinarea intensităţii muncii, a rolului stimulativ al factorii mediului de lucru şi a gradului de satisfacție în muncă specifici ocupaţiilor cu nivel înalt de calificare, avându-se în vedere, de asemenea, şi extinderea cercetării asupra altor resurse care vor fi identificate ca fiind relevante în perioada umătoare.
  • Doamna Prof. Cristiana Tănase, INCD Victor Babeş, a prezentat lucrarea cu numele „Evaluarea şi monitorizarea performanţelor profesionale în domeniul biomedical – experienţa în Uniunea Europeană” prin care a evidenţiat importanţa cercetării biomedicale – esenţială pentru sănătatea și bunăstarea populaţiei – domeniu de interes major, precum și eforturile europene şi internaţionale de suţinere și stimulare a mediului de cercetare în domeniul sănătăţii, de încurajare a colaborărilor transnaționale, de promovare a medicinei de precizie / personalizate. A fost prezentat un studiu de caz, şi anume performanţa profesională în cercetare în Marea Britanie.
  • Domnul Prof. Alexandru Bolog, ICI București, a prezentat lucrarea cu titlul „Factori profesionali și motivaționali în cariera de cercetare”. Au fost evidenţiate direcţiile de cercetare urmărite pentru realizarea activităților: A3.1, A3.2, A3.3, A3.4 precum: factori profesionali care influențează calitatea și intensitatea muncii; rolul și impactul factorilor profesionali asupra creşterii performanţelor în ocupaţiile CDI; motivația, performanța și satisfacția în muncă; influența factorilor motivaționali asupra performanței; studii de caz: rolul și influența factorilor motivaționali în creșterea performanței și satisfacției în cercetare. Au fost prezentate categoriile de factori care determină factorii profesionali și motivaționali precum: factorii contextuali, factori organizaţionali și de management şi factorii individuali, şi cum aceştia influenţează performanţa şi satisfacţia în cercetare; concepte de bază (activitate CDI, ocupaţii CDI, performanța în ocupațiile CDI, calitatea muncii, intensitatea muncii, motivația).
  • Domnul Prof. Alexandru Marin, UPB București, a prezentat lucrarea „Studiu pilot privind factorii care influențează satisfacția și performanța în cariera de cercetare”. Acest studiu a urmărit obiectivele: (a) Identificarea factorilor care influențează statisfacția profesională și performanța la locul de muncă, (b) Evaluarea influenței pe care factorii identificați o au asupra statisfacției profesionale şi (c) Evaluarea influenței pe care factorii identificați o au asupra performanței profesionale în domeniul activităților de cercetare-dezvoltare. Conform celor 9 grupe de factori identificați: (1) dimensiunea de recrutare și selecție a personalului CDI; (2) mediu fizic, social și condiții de lucru; (3) evaluare activitate CDI; (4) intensitatea muncii; (5) calitatea timpului de lucru; (6) condiții de salarizare; (7) perspective de dezvoltare a carierei; (8) dimensiunea stil de conducere în activități CDI; (9) recompense și stimulente oferite în activitatea CDI, s-au analizat datele primare colectate prin intermediul metodei anchetei pe bază de chestionar on-line.

După prezentări au avut loc discuții pe tema subiectelor abordate în cadrul manifestării. S-a evidențiat importanța performanței în cercetare cu angajamentul de a emite idei în cadrul proiectului și a elabora linii directoare privind cercetarea-dezvoltarea din România.

 

Categories: Evenimente

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *