1. Introducere

În cadrul proiectului sectorial “Metode avansate de monitorizare şi creştere a performanţelor profesionale în cariera de cercetare” a fost organizată de către Institutul Naţional de Ceretare Dezvoltare pentru Textile si Pielarie, Bucuresti o Dezbatere Națională, la data de 17.10.2018. Evenimentul s-a desfasurat la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” Iasi, Facultatea de Textile – Pielarie si Management Industrial, Sala de Consiliu, Str. Prof. Dr. Doc. Dimitrie Mangeron, nr. 29, in intervalul orar 10.00-15,30 in baza unei Agende care a fost diseminata catre: universitati, institute de cercetare, companii private si membrii consortiului proiectului.

Dezbaterea a permis identificarea viziunii actorilor implicati in activitatea CDI (universitati, institute CDI si companii private – KATTY Fashion, ASITEX Iasi etc.) din Regiunea NORD-EST.

Contextul dezbaterii l-a reprezentat necesitatea promovarii proiectului sectorial in scopul dezbaterii draftului de strategie privind gestionarea eficienta si sustenabila a resursei umane din domeniul CDI, de crestere a performantei profesionale si a gradului de satisfactie in cariera de cercetare stiintifica, identificarii de propuneri si sugestii in scopul elaborarii versiunii finale a strategiei de resurse umane din activitatea de CDI.

Pe langa subiectul central, temele abordate in cadrul dezbaterii au avut in vedere diverse modele de management, prin diseminarea experientelor unor entitati cu profil de cercetare. S-au prezentat doua modele de management in domeniul resurselor umane aplicate de Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” Iasi, Facultatea de Textile – Pielarie si Management Industrial si Institutul de Chimie Macomoleculara „Petru Poni” Iasi.

Evenimentul s-a concretizat în prezentul Raport de Eveniment, care include o trecere în revistă a punctelor de vedere exprimate de către participanţi în cadrul dezbaterii.

  1. Agenda evenimentului

(etape de desfășurare, elemente de comunicare, participanți, puncte de vedere și recomandări formulate)

      Etapa ante-eveniment

În vederea conturării agendei, etapa de pregătire a evenimentului a presupus:

– Contactarea speaker-ilor/vorbitorilor (au fost contactați 10 experți, dintre care au confirmat participarea 7). În urma procesului de comunicare, a rezultat următoarea structură a Agendei (Tabel 1):

 

 

 

                                                                                               Tabel 1

9.30-10,00 Inregistrarea participanţilor

Wellcome coffee

 10.00-10:15 Deschidere eveniment

Dr.ing.Alexandra Ene

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Textile si Pielarie,Bucuresti

10,15-11,00 Factori care influenţează satisfacţia profesională şi performanţa în activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare

 dr.ing.Emilia Visileanu

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Textile si Pielarie,Bucuresti

Prof.dr.ing.Anca Purcarea

UPB

11,00 -11,45 Factori profesionali şi motivaţionali în cariera de cercetare

dr.ing.Lidia Băjenaru

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, Bucureşti

11,45—12,30 Metodologie inovatovă de monitorizare şi evaluare a performanţelor profesionale ale personalului CD

prof.dr. Cristina Tănase – Institutul Victor Babes, Bucuresti

12.30- 13,15 Directii de cercetare la facultatea de Textile-Pielarie si Management Industrial

prof.univ.dr.ing. Antonela Curteza

13,15-14,00                                                 Pauza de cafea
14,00-14,30 Institutul de Chimie Macromoleculara “Petru Poni” – Institut de excelenta al    Academiei Romane

dr.ing. Marcela Mihai, dr.ing. Anton Airinei

Institutul de Chimie Macromoleculara “Petru Poni”  ,Iasi

14,30 – 15,00 Inovare prin cercetare la SC Katty Fashion SRL

 Ing. Caterina Ailiesei

Administrator SC Katty Fashion SRL, IASI

15:00 – 15.30                                         Dezbateri/concluzii/recomandări
9.30-10,00 Inregistrarea participanţilor

Wellcome coffee

 

– Elaborarea si transmiterea invitatiilor catre membri ai comunitatii academice (Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” Iasi, Facultatea de Textile – Pielarie si Management Industrial si Institutul de Chimie Macomoleculara „Petru Poni” Iasi), doctoranzi, reprezentanti ai mediului privat care desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare etc.

 

  • Etapa de desfășurare a evenimentului

 

La eveniment au participat 31 persoane din: institutiile partenere (cercetatori si cadre didactice), mediul academic si de afaceri din Regiunea NORD-EST (SC KATTY FASHION, ASITEX Iasi).

Dezbaterea a fost moderata de reprezentantii Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie, Bucuresti.

 

  • Puncte de vedere exprimate de speakeri/vorbitori

 

Dr.ing. Alexandra Ene – Responsabil proiect_Partener 3, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie Bucuresti a facut o prezentare de ansamblu a proiectului, a obiectivelor si rezultatelor atinse, cu accent pe urmatoarele aspecte:

– Obiectivele propuse si realizate pe perioada de implementare a proiectului;

– Activitatile parcurse si rezultatele obtinute;

– Principalele problematici abordate in cadrul studiului comparativ și de bune practici în statele membre UE privind resursele umane din CDI;

– Factorii asociați mediului de lucru specifici activităților de CDI cu posibil rol în intensitatea muncii și creșterea gradului de satisfacție;

– Modelele de monitorizare și evaluare a performanțelor profesionale ale personalului CDI din tari membre ale Uniunii Europene.

 

Doamna Cercetator Stiintific I, dr.ing.Emilia Visileanu a prezentat rezultatele obtinute in cadrul Activitatii 5.2 coordonate de UPB, privind Factorii care influenteaza satisfactia profesionala si performanta in activitatea de cercetare, dezvoltare si inovare, mentionand urmatoarele aspecte:

– Scopul cercetarii a vizat atat investigarea factorilor care influenteaza satisfactia profesionala si performanta in activitatea CDI, cat si natura acestei influente. Prin derivare, au fost stabilite urmatoarele obiective specifice:

O1: Identificarea factorilor cu rol de predictori ai satisfactiei profesionale si ai performantei in activitatea de cercetare-dezvoltare;

O2: Evaluarea naturii influentei factorilor identificati asupra satisfactiei si performantei profesionale a cercetatorilor din Romania;

O3: Identificarea diferentelor de perceptie cu privire la factorii care influenteaza satisfactia si performanta profesionala in raport cu natura postului ocupat (de conducere, de executie);

– Cercetarea s-a derulat in trei etape (preliminara de realizare a unui studiu pilot; colectare a datelor cantitative, aprofundare si rafinare a rezultatelor);

– Componenta cantitativa s-a bazat pe aplicarea metodei anchetei pe baza de chestionar

autoadministrat online prin platforma Survey Gizmo. Esantionul a fost selectat pe criterii de convenienta si disponibilitate (N = 741). In esantion au fost incluse atat persoane cu functii de conducere, cat si cu functii de executie din INCD-uri, universtiati, institute ale Academiei Romane si companii.

– Metoda interviului a fost aplicata pentru a permite completarea si rafinarea raspunsurilor oferite la chestionar. Au fost realizate 17 interviuri cu factori decizionali. Respondentii au provenit din domenii diferite de cercetare (mecanica, energie, biologie celulara si moleculara, inginerie electrica, hidraulica, turbomotoare, mecatronica, nanotehnologii, sanatate, protectia muncii, textile si confectii, acustica).

– Rezultatele obtinute au evidentiat urmatoarele:

Recrutare si selectie: Nivelul de transparenta ridicat si posturile deschise oricarei persoane care indeplineste criteriile au fost apreciati ca fiind cei mai importanti factori cu influenta pozitiva (peste media esantionului).

Mediul fizic, social si conditii de lucru. Mediul fizic, prin conditiile si facilitatile pe care le ofera, influenteaza atat satisfactia, cat si performanta. Nivelul dotarilor influenteaza mai degraba performanta. Indiferent de natura functiei ocupate, respondentii apreciaza pozitiv influenta sprijinului acordat din partea colegilor asupra satisfactiei si performantei in munca.

Recompense si stimulente – influenta factorului competitii interne pentru a castiga finantarea manifestarilor stiintifice asupra performantei, cat si in cazul satisfactiei profesionale se constata asocieri semnificative statistic cu variabila natura functiei ocupate. Respondentii cu functii de executie tind sa aprecieze intr-o mai mare masura influenta pozitiva a competitiilor interne pentru a castiga finantarea manifestarilor stiintifice.

Intensitatea muncii – ritmul de lucru solicitant este apreciat ca avand o influenta predominant negativa asupra performantei si satisfactiei profesionale. Ideea exprimata este comuna atat pentru directori, cat si pentru personalul cu functii de executie. Factorul termene rigide influenteaza negativ performanta (intr-o mai mica masura decat satisfactia). Ritmul de lucru dependent de colegii de echipa nu influenteaza diferit satisfactia, respectiv performanta angajatilor in domeniul CDI.

Atributele managerului in CDI- Pentru un bun manager in domeniul CDI, cunostintele in domeniu reprezinta un aspect esential. Un bun manager din CDI are o mare responsabilitate financiara fata de cercetatori si institut, prin asigurarea unui venit constant pentru activitatea de cercetare, prin atragerea de fonduri, precum si prin identificarea unor lucrari care sa aduca venituri suplimentare organizatiei.

 

Din partea partenerului P2 – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica, a Doamna dr.ing. Lidia Bajenaru a prezentat:

– Principalele categorii de factori care influenteaza performanta;

– Conceptul de motivatie si tipurile de motivatii;

– Teoriile motivației:

o   Teoriile motivaționale de conținut

o   Teoriile motivaționale de proces

– Factorii motivaționali ai performanței și satisfacției în muncă:

o   Motivația și satisfacția în muncă

o   Motivația și performanța

o   Influența factorilor motivaționali asupra performanței (analiza rezultatelor obținute din ancheta pe bază de chestionar)

– Studii de caz: rolul și influența factorilor motivaționali în creșterea performanței și satisfacției în muncă.

 

Domnul ing. Scarlat Razvan (INCDTP) – a prezentat rezultatele activitatii coordonate la nivelul parteneriatului de catre INCD Victor Babes, respectiv: „Metodologie inovativa de monitorizare si evaluare a performantelor profesionale ale personalului CDI”, cu accent pe urmatoarele aspecte:

– Sistemele de evaluare a performantei in cercetare, la nivel institutional si national, in UE se bazeaza fie pe indicatori bibliometrici, fie pe evaluare prin peer-review sau pe combinatia celor doua abordari;

– UK are un sistem national de evaluare a cercetarii bine dezvoltat, element cheie al finantarii cercetarii pe baza performantei. Criteriile de evaluare ale cercetarii: originalitate, semnificatie si rigurozitate;

– In Romania, performantele in activitatea CDI sunt evaluate functie de criterii care apreciaza managementul de proiect; contributiile la dezvoltarea activitatilor de cercetare-dezvoltare-inovare si a cunoasterii in domeniu; recunoasterea si impactul activitatii de cercetare.

 

Doamna Prof. univ. dr. ing. Curteza Antonela a prezentat a aspecte privind:

– Structura Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” Iasi;

– Programele de licenta, masterat si doctorat si dinamica numarului de studenti;

– Activitatile de cercetare interdisciplinara, inovare si transfer de cunoastere desfasurate in cadrul celor 33 centre de cercetare acreditate;

– Focalizarea activitatilor pe arii ingineresti high-tech, care ofera cercetatorilor universitatii posibilitatea unei abordari inovative a aspectelor legate de sustenabilitate, dezvoltate mai ales in cadrul Scolii Doctorale;

– Platforma de cercetare pentru eficienta energetica si durabilitate  – cu 11 laboratoare moderne;

– Infrastructura de cercetare cu accent pe Laboratorul pentru Studii Electromagnetice  – Materiale Inovative – LabELMAG;

– Cadrul relational si cele mai reprezentative proiecte CDI si din fonduri europene;

– Mobilitatea cercetatorilor.

 

Prezentarea Doamnei dr.ing, Mihai Marcela a fost focusata pe prezentarea activitatii de CDI si a realizarilor cercetatorilor din cadrul Institutului de Chimie Macromoleculara “Petru Poni” – Institut de excelenta al Academiei Romane, cu accent pe:

– Recunoasterea ICMPP ca Centru de Excelenta de nivel european in anul 2005;

– Indicatorii de performanta realizati in cadrul activitatilor de cercetare fundamentala; cercetare aplicativa, transfer tehnologic, microproductie; educatie si servicii;

– Directiile de cercetare (ex. Chimie supramoleculară; Fizico-chimia suprafeţelor; Materiale polimere din resurse regenerabile; Protecţia mediului; Conservarea energiei; Materiale polimere proiectate pentru bioaplicaţii; Polimeri pentru aplicaţii de înaltă performanţă; Materiale nanodimensionate/ nanostructurate);

– Infrastructura de cercetare;

– Dinamica productiei stiintifice (publicatii, citari, brevete etc.);

– Cooperare nationala si internationala;

– Proiecte europene si din fonduri structurale;

– Prezentarea Centrului de Cercetare Avansata in Biopolimeri si Materiale Bionanoconjugate;

– Organizarea de evenimente stiintifice.

 

Din partea mediului de afaceri, Doamna ing.Caterina Ailiesei, manager SC KATTY FASHION, a expus aspecte semnificative privind:

– Modelul de business inovativ care a condus la dezvoltarea unei companii creative ce joaca un rol important ca furnizor de servicii de dezvoltare de produs si productie pentru pietele europene si internationale;

– Gama de servicii de inalta calitate oferite;

– Valorile organizationale fundamentate pe respect, unitate, onestitate, excelenta;

– Cadrul reational la nivel national si international;

– Proiecte cu finantare europeana la care organizatia este partenera;

-Asociatia de inovare, transfer tehnologic, resurse umane și sprijin comunitar – REGINNOVA NE, infiintata in parteneriat cu organizatii de CDI si reprezentanti ai mediului economic;

– Strategia de dezvoltare sustenabila bazata pe aplicarea principiilor economiei circulare; digitalizare si Industria 4.0; colaborarea cu institutii de cercetare, universitati, autoritati publice si ONG-uri.

 

  • Puncte de vedere prezentate de participanți

 

– Este necesar ca Institutele Nationale de CDI si Universitatile sa aplice metode moderne de recrutare si selectie a personalului in scopul asigurarii resursei umane pentru activitatea de cercetare si masei critice de studenti in derularea procesului de invatamant superior;

– Recomandarile universitatilor catre companii pentru angajarea absolventilor ca si metodele de implicare a studentilor in activitatea practica prin colaborarea cu companiile private sunt instrumente care si-au dovedit eficienta practica;

– In proiectul de strategie trebuie introdus capitolul referitor la finanțarea resurselor umane din cercetare și inclusiv finanțarea cercetării în România;

– Fiecare institut național are strategia proprie de dezvoltare, precum și strategia proprie de resurse umane (atât din Oferta Managerială pe 4 ani, cât și din strategia de dezvoltare a INCD) dar sunt necesare masuri concrete specifice fiecarei organizatii pentru gestionarea resursei umane;

 

  1. Concluzii

 

– Dezbaterea Nationala s-a bucurat de succes si a constituit un prilej excelent de schimb de bune practici si de experienta intre participanti.

– Elaborarea unei Strategii privind resursa umana in CDI este un demers dificil dar cu consecinte pozitive asupra motivatiei si performantei cercetatorilor.

 

Categories: Informatii proiect

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *