Această activitate a presupus în primă fază analizarea cadrului normativ existent la nivel național referitor la principiile evaluării, care prevăd condiții minimale, specifice fiecărui domeniu de cercetare și propun, complementar sistemului curent de monitorizare și evaluare a performanțelor profesionale ale personalului din CDI, un set de criterii și indicatori asociați acestora, din care fiecare entitate de cercetare selectează și acordă ponderi personalizate în funcție de specificul domeniului reprezentat. Motivarea introducerii criteriilor complementare, argumentează introducerea de criterii complementare, din mai multe puncte de vedere: al articolelor științifice publicate, al citărilor şi indicelui Hirsch, al proiectelor şi contractelor.

Proiectul propune criterii de monitorizare și evaluare a performanțelor profesionale ale personalului din CDI complementare condițiilor minimale prevăzute de legislația în vigoare, face referire la un sistem complementar de monitorizare și evaluare a performanțelor profesionale ale personalului din CDI, menționând și câteva exemple concrete elaborate de instituțiile partenere în proiect.

 

Categorii de criterii complementare vizate:

 • rezultatele activității de cercetare:
  • realizări științifice semnificative în calitate de autor principal;
  • realizări științifice semnificative în calitate de co-autor;
  • alte realizări științifice.
 • recunoașterea activității de cercetare – vizibilitate și impact științific:
  • vizibilitate și impact științific;
 • interacțiunea cu mediul social, economic și cultural – impactul activității asupra societății prin rezolvarea unor probleme locale/regionale/naționale:
  • activități de expertiză/ consultanță;
  • introducerea unor praguri;
  • interacțiunile cu societatea civilă, mediul social și cultural;
  • valorizarea economică a rezultatelor cercetării;
 • implicarea în organizarea grupului/entității de cercetare;
 • capacitatea de cercetare:
  • competenţa în funcţie – eficacitatea aplicării abilităţilor şi atribuţiilor postului;
  • abordarea de lucru – caracteristicile pe care le demonstrează în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
  • calitatea muncii – modul în care se îndeplinesc sarcinile de lucru;
  • cantitatea muncii – capacitatea de a realiza volumul de muncă necesar;
  • abilităţi de comunicare – eficacitatea în transmiterea de informaţii;
  • abilităţi interpersonale – eficacitatea interacţiunilor în a răspunde şi de a lucra cu ceilalţi (munca în echipă).

 

Proiect de strategie privind gestionarea eficientă și sustenabilă a resursei umane din domeniul CDI, de creștere a performanței profesionale și a gradului de satisfacție în cariera de cercetare științifică

 

Dezvoltarea resursei umane de CDI, ca proces continuu

 

Interconectarea resursei umane de CDI într-un lanț de valoare care are în amonte etapele de construcție prin instruire  primară, superioară, dezvoltate prin Sistemul de Educație Națională, și în aval, rezultatele acțiunilor sale asupra domeniillor științei, dezvoltării tehnologice, inovării cu impact asupra economiei și a mediului social.

 • Etapa 1: dorim un sistem educațional modern în direcția orientării elevilor spre aptitudinile acestora;
 • Etapa 2: dorim un sistem funcțional pentru identificarea și lucrul cu talentele;
 • Etapa 3: ne propunem o Creștere calitativă și cantitativă a resursei umane de CDI.

 

Obiective strategice:

 

 1. Îmbunătățirea calității absolvenților de învățământ preuniversitar și universitar;
 2. Identificarea și valorificarea talentului;
 3. Îmbunătățirea calității personalului de CDI și a condițiilor de muncă în cercetare.

 

Figura 1 Schema proiecției de dezvoltare strategică a RU CDI

Urmărind această direcție vizionară România:

 • va crea și dezvolta sisteme funcționale care să identifice în timp util aptitudinile și abilitățile naturale ale oamenilor și utilizarea acestora în carieră, îmbunătățind, astfel, opțiunea de ocupare a tinerilor și eficiența cheltuielilor pentru educație;
 • va crea și dezvolta programe funcționale pentru a încuraja talentele și creativitatea extraordinară a persoanelor cu aptitudini și entuziasm pentru știință și cercetare, domenii tehnice, mediul de afaceri, sporind astfel numărul lor și îmbunătățind competențele lor la intrarea în sistemul de inovare;
 • va crea și va oferi un mediu de lucru prietenos în cadrul ecosistemului creativ pentru cercetare și întreprinderi inovative (la toate nivelurile);
 • va avea o circulație a talentelor echilibrată, din și înspre ecosistemul creativ.

 

Diploma de excelență:  

Obținerea și menținerea acestei certificări de excelență la nivel European le va da siguranța cercetătorilor că o instituție se angajează să susțină cariera și le poate oferi încredere în trecerea la o nouă instituție, poate venind dintr-o altă țară. În context European semnificația principală a acestei inițiative este de a se asigura că Europa este un loc atractiv pentru cercetătorii din întreaga lume.

Există o serie de beneficii pentru organizațiile care au Diploma de excelență. De exemplu, logo-ul poate adăuga valoare aplicațiilor de finanțare, pentru a demonstra angajamentul față de asigurarea de condiții bune de muncă și de dezvoltare a carierei pentru cercetători. Acesta poate fi, de asemenea, utilizat pentru a promova acest angajament față de cercetătorii care ar putea fi avuți în vedere să fie atrași la instituția vizată. Dacă se face publicitate pe locuri de muncă EURAXESS și instituția deține premiul HR Excellence in Research, logo-ul este profilat automat lângă anunțul de locuri de muncă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Informatii proiect

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *