Chestionar

Concluziile raportului de analiză privind factorii motivaționali și elaborarea de studii de caz aprofundate privind rolul și nivelul de influență al acestora în creșterea performanțelor și a gradului de satisfacție în ocupațiile specifice din CDI

Pe baza teoriilor existente privind motivaţia, analiza a fost orientată pe două categorii de factori motivaţionali: intrinseci și extrinseci.   Tabelul 1. Factori motivaționali intrinseci Acronim Factori motivaţionali intrinseci Noutate Plăcerea de a descoperi lucruri Read more…

Chestionar

Concluziile Raportului de analiză privind categoriile, rolul și impactul factorilor profesionali, ce influențează calitatea și intensitatea muncii, asupra creșterii performanțelor în ocupațiile din CDI

Se pot distinge mai multe tipuri de factori care au influenţă asupra calităţii muncii, intensităţii muncii şi performanţelor: factori politici, factori economici, factori ai mediului de muncă, factori individuali şi factori profesionali. Acest raport a Read more…